SEO


Een vraag als "hoe wordt mijn website beter gevonden?" Zit zeker in de top 3 meest gestelde vragen. Het is na vragen over o.a. layout (responsiveness) en systemen voor webshops (b.v. Magento CMS) een veelgestelde vraag, maar wordt desondanks veel minder vaak gevraagd vergeleken met de top 2 veelgestelde vragen en dat is jammer. Het is namelijk een heel belangrijk onderdeel van een goede website!

Immers een website laten bouwen is een investering en dat moet zich laten terugverdienen. U kunt dan wel een mooie webshop hebben, waarmee u uw producten verkoopt, maar als de site niet gevonden wordt, werkt het niet! De investering verdient zich dan niet goed terug! Op deze pagina wordt nou eindelijk eens het technische verhaal uitgelegd, over hoe dat komt en wat er tegen te doen is. De technische kant komt neer op heel erg strak vasthouden aan een aantal belangrijke regels en deze regels consequent en consistent toepassen!

De bedroevende praktijk
Veel mensen die er iets aan willen laten doen (in de zin van verbeteren, nadat men er achter komt, dat de site slecht gevonden wordt), nemen dan een (zogenaamd) SEO expert in de armen. Deze experts zetten dan vaak een adsense campagne op, of beginnen met het inzetten van social media, zoals facebook om meer bekendheid te genereren, in de hoop dat de site dan beter gevonden gaat worden. Dit werkt vaak slechts heel beperkt en tijdelijk! Mensen die dergelijke experts inhuren zijn in feite spreekwoordelijk gezien "met een kanon aan het schieten op een mug". Met andere woorden heel veel geld en moeite investeren, voor wat uiteindelijk weinig effect heeft. Wat deze experts namelijk vergeten is de technische kant van de site, want daar mankeert vaak veel aan. Geen enkele van de meest gebruikte CMS systemen zoals Wordpress, Joomla, of Magento doet het echt goed en dat is zelfs met plugins zoals Yoast inbegrepen. Er is zeer veel wat fout gaat, doordat men niet goed enkele regels volgt.

Heel kort gezegd komt het neer op een aantal DO's en DON'T's die heel belangrijk zijn!

Een echt goede SEO expert weet daarom niet alleen welke marketingstrategie werkt in een adsense campagne en welke tekst acties triggert in facebook, maar begrijpt ook de technische kant van SEO. Die technische kant van SEO houdt op zijn minst kennis in van HTML.

Technische Onderdelen van SEO
Die technische kant bestaat uit een zevental belangrijke onderdelen op de site zelf, die in orde moeten zijn naast de campagne en de inzet van social media. Deze zevental onderdelen zijn:

META description
De Meta Description is een HTML meta tag, die zich in de head bevindt van een HTML document. Iedere webpagina die u ziet, bestaat in feite uit HTML. Deze HTML geeft de structuur weer van een webpagina. Heel veel van deze structuur ziet u in de webpagina, met name het deel dat in de body te vinden is, maar is er dus ook de head sectie. Deze is verborgen in de browser en kan alleen ingezien worden, wanneer u naar "opties" gaat of "ontwikkelaar" gaat in uw browser en klikt op bijvoorbeeld "paginabron".

Doordat deze meta in de head is en dus verborgen is, wordt het om die reden ook vaak over het hoofd gezien. Toch is het wel degelijk belangrijk voor SEO. Veel van de eerder genoemde (zogenaamd) SEO experts die er geen weet van hebben, zijn dan vaak ook van mening dat het niet meetelt. Echter het telt wel degelijk mee in de zoekresultaten.

De description is eigenlijk een korte beschrijving van de website. Deze beschrijving mag uit maximaal 200 tekens bestaan. Let wel, een spatie telt dus ook mee!

META keywords
De keywords is ook een meta tag welke gevonden wordt in de head sectie van een html document. Dit zijn eigenlijk een verzameling van maximaal 20 zoektermen. Deze woorden of termen worden gescheiden door een komma. Een meta keywords veld of attribute mag dus maximaal 19 komma's bevatten. Houdt u zich niet aan dit maximum dan bent u volgens google aan het keyword spammen en zal dit nadelige gevolgen hebben voor uw SEO van uw site.

pagina TITLE
Elke webpagina behoort een eigen titel te hebben. Voor een hele kleine website van maar een of twee pagina's maakt een titel niet zoveel uit, zolang het maar de naam van de website dekt. Echter bij een grote website met meer beschrijvende pagina's, of een webshop met veel verschillende producten is het handig om in de titel van de pagina niet alleen de site naam op te nemen, maar ook de naam van het product, of de titel moet de lading dekken waar de pagina over gaat, met andere woorden het hoofdonderwerp.

link TITLE
Behalve dat een link een alt text moet hebben is het ook belangrijk dat de link een titel heeft. Als deze regel goed wordt toegepast matcht de titel van de link, de titel van de pagina waar de link naar toeleidt.

backlinks
Backlinks zijn linken over en weer van de ene website naar de andere website. Het helpt beide sites beter gevonden te worden, doordat het helpt met de relevantie van een website in de zoekresultaten.

Deze backlinks is een zeer belangrijk onderdeel, maar net als met de meta keywords geldt ook hier dat in enige mate beter werkt, met andere woorden, moderatie is beter, "do not overdo it". Dit komt doordat websites met veel backlinks sinds de update Panda 2.0 van Google eerder aangemerkt worden als linkfarms. Linkfarms zijn websites die bijna geheel uit linken bestaan en alleen als doel hebben om bezoekers te genereren en daarmee reclame inkomsten. Het gaat tegen de voorwaarden in van Google en kan dus zeer nadelige gevolgen hebben voor uw reputatie jegens Google, wanneer u zich hier niet aan houdt.

XML sitemap
Een XML sitemap is een klein XML document in de hoofdmap van uw website. In de XML sitemap mag maximaal een zestal adressen staan naar pagina's op uw site. Tevens staat er bij om de hoeveel tijd (dagen, weken, maanden) de bot van Google mag langskomen om uw website of in dit geval webpagina's te indexeren. Een bot is in dit geval een klein programma van een zoekmachine die dus websites opzoekt en indexeert, zodat deze gevonden kunnen worden.

robots text
De robots text is een klein txt bestandje in de hoofdmap van uw website. Dit bestandje bepaalt welke pagina of map wel of niet gevonden mag worden. Ook dit bestandje kan belangrijk zijn, maar dan meer voor het weren van bezoekers op een bepaalde pagina. Te denken valt aan de inlogpagina voor de admin. Het is niet zozeer bedoeld voor veiligheid, maar eerder voor het niet laten zien van deze pagina's voor een eventuele bezoeker omdat de bezoeker kan leiden naar de verkeerde pagina. Zo ken ik bijvoorbeeld een website van kapsalon die dit fout doet, doordat haar webdesigner dit niet goed heeft aangepakt. Wat er hier gebeurde is dat een bezoeker de admin login te zien krijgt in de zoekresultaten. Een onervaren surfer op het internet zal vandaar uit niet op de home pagina uitkomen en ziedaar de kans op gemiste omzet van deze kapsalon.

Icons & Favorieten
Ik noemde eerder dat er een zevental onderdelen zijn die van belang zijn voor SEO, waar we in een eigen website vat op kunnen hebben. Echter eigenlijk is er nog een achtste element die niet noodzakelijkerwijs direct mee helpt aan SEO, welke technisch gezien geen SEO is, maar die wel een site herkenbaarder maakt. Dat achtste element is de favicon! Iedere gebruiker of bezoeker, die ooit eens een webpagina heeft opgeslagen in zijn of haar favorieten, weet dan niet meteen wat ik bedoel, maar weet wel gelijk, wat ik bedoel als de term favicon eenmaal uitgelegd is. Favicon is het icoontje dat zichtbaar is in de tab naast de titel van de webpagina, maar wat ook zichtbaar is in de favorieten naast de titel van de opgeslagen favoriet. Het is datgene wat een website herkenbaar maakt tussen alle tabs en favorieten en helpt dus een terugkerende bezoeker om uw site snel terug te vinden. Om die reden dus zeker niet onbelangrijk om uw vaste bezoekers te binden en te houden.

Iedere bekende website gebruikt wel een dergelijk icoon. Facebook heeft bijvoorbeeld een blauw icoontje met een witte F. Google een gekleurde G. Enzovoorts. Enzovoorts.

Dan nog een laatste paar dingen
Er bestaat ook een pagespeed tool welke de laadsnelheid enigszins analyseert. Pin er echter niet al te veel vast aan tools en testen. Snelheid is van veel meer dingen afhankelijk dan alleen markup van een document. Over de correctheid van HTML tags zijn ook testen beschikbaar, maar ook hier gebied te zeggen dat deze niet in alle gevallen valide en betrouwbaar zijn. Het kan dus slechts een indicatie geven. Geen enkele browser houd zich er namelijk geheel aan en er is ook valide code te schrijven volgens die test, die niet doet wat het moet doen. Kortom die tests zeggen niet alles.

Tot Slot!
Geen van de open source systemen houdt zich goed aan alle regels, zelfs met plugins wordt dit niet goed ondervangen. Slechts custom CMS die de regels wel goed toepassen, doen het goed. Inzet van social media en marketing campagnes is daardoor veel minder effectief in dergelijke open source systemen. Simpel gezegd de overgrote meerderheid en daar zitten ook de grote jongens tussen, doen het veelal slecht, met de uitzondering van een klein aantal actoren. Die uitzonderingen zijn de zoekmachines zelf en enkele custom sites onderhouden door webdevelopers die er wel oog voor hebben.

Desondanks moet er ook gezegd worden dat ook al is het technisch op orde, nog steeds een goede marketingcampagne en social media campagne niet onontbeerlijk zijn. Voor dat laatste is vooral een ervaren SEO expert nodig die weet wat werkt. Dat begint met een expert die de doelgroep kent en die de ervaring heeft een campagne te bedenken die daar bij aansluit.

Bottomline u heeft dus een ervaren expert nodig, maar hij of zij is pas echt effectief als het technisch ook in orde is. Beide aspecten moeten dus goed zijn!